ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකුම සමාගම් පහ ගැන වැඩි දෙනෙක් නොදන්නා කරුණු

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය කියන්නේ සිත් ගන්නා සුළු කතන්දර අඩු නැතිව අහන්න ලැබෙන තැනක්.…

බුද්ධි ගලනය ශ්‍රී ලංකාවේ පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ගේ හිඟයට හේතුවක්ද?

මිනිස්සු තමන් ඉපදුණු රටෙන් පිටවෙලා වෙනත් රටක අධ්‍යාපනය ලබන්න හරි, ජීවිකාව කරන්න හරි, පදිංචි…

වාර්ෂික ලියාපදිංචි බද්ද – විසඳුමක්ද ගැටලුවක්ද?

වාර්ෂික ලියාපදිංචි බද්ද, නැතිනම් කවුරුත් කියන විදිහට ARL එක (Annual Registration Levy) ගැන Roar…

ලංකාවේ කවුරුත් දැනගෙන ඉන්න ඕන බදු වර්ග 8

බදු, එහෙමත් නැතිනම් ටැක්ස් කියන්නේ කොයි රටේ වුණත් ලොකු අවධානයක් ලැබෙන මාතෘකාවක්. බදු තරම්…

Roar විවරණ – අළුතින් වැඩිවුණු වාහන බද්ද

වැඩිකරපු වාහන බද්ද ගැන දන්න නොදන්නා ඔක්කොම කරුණු සම්පාදනය කරලා පොඩි විවරණයක් කරන්නට අපිට…

ලංකාවේ අඩු ආදායම් ලාභීන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් අත්‍යවශ්‍ය ඇයි?

හැමදාම උදේ පාන්දර පහමාරට තමන්ගේ අතුගාන රැකියාව පටන් ගන්න කන්දයියා රාමයියා හවස ඉර බහින තුරුම කරන්නේ තමන්ට වෙන් වුණු වීදිය අතු ගාන එකයි. කලින් පෞද්ගලික ආයතනයක

අලුතෙන් වැඩි කරපු වාහන බද්ද ගැන තොරතුරු කිහිපයක්

මේ දවස් වල රටේම මාතෘකාව වෙලා තියෙන්නේ අලුතෙන් වැඩි කරපු වාහන බදු ගැනයි. මේකට…

Roar විවරණ – VAT

Value Added Tax නැතිනම් අගය මත එකතු කළ බද්ද කියන එක තමයි කෙටි කරලා…

වැඩි වුණු වැට් එක ගැන කවුරුත් දැන ගන්න ඕන කරුණු කිහිපයක්

මේ අවුරුද්දේ මැයි මාසේ දෙවැනිදා ඉඳන් 11% ක තිබුණු වැට් එක 15%ක් කරපු බව…